رفع فیلتر تور با Tor Bridge

Tor Bridge ابزار رایگان زبرا وی پی ان برای اتصال به سرویس تور است

ln

obfs4 178.62.204.240:9443 8A150BDF3F23CC679F4BA3E972C7D65664B12E50 cert=DA/6cfJVQMsTnisdpoG3699UsjlJ6puYzWRLd3Thk2E12Q2s6170zOLk9oun1ZW1tX+bPg iat-mode=0