دریافت اشتراک جدید زبرا وی پی ان همراه با تحویل آنی

برای دریافت آدرس سرور ها یک ایمیل بدون محتوی به admin@zebravpn.net ارسال کنید آدرس سرور ها و پنل کاربری به صورت اتوماتیک برای شما ارسال خواهد شد.

 

 


برای دریافت فایل های اوپن وی پی ان TCP ایمیل خود را وارد کنید و سوال ریاضی را جواب دهید سپس بر روی send کلیک کنید.

 

برای دریافت فایل های اوپن وی پی ان UDP ایمیل خود را وارد کنید و سوال ریاضی را جواب دهید سپس بر روی send کلیک کنید.

 

برای دریافت فایل های اوپن وی پی ان ترکیبی TCP/UDP ایمیل خود را وارد کنید و سوال ریاضی را جواب دهید سپس بر روی send کلیک کنید.