یک کپی از اطلاعات اکانت جدید به ایمیل آدرسی که موقع خرید وارد کرده بودید ارسال شد !