در سیستم عامل مک cisco ipsec به صورت پیش فرض قرار دارد

 

ویرایش