ابتدا نرم افزار strongSwan VPN Client رو از لینک زیر یا گوگل پلی دریافت و نصب کنید:

  دریافت اپ از گوگل پلی

سپس برنامه را باز  کرده و طبق اسکرن شات ها پیش برید:

Ikev2 در اندروید

Ikev2 در اندروید

Ikev2 در اندروید

Ikev2 در اندروید

Ikev2 در اندروید

ZEBRAVPN