در این آموزش سعی در راه اندازی ikev2 در سیستم عامل ویندوز را داریم . ikev2 یکی از پروتکل های استاندارد ویندوز است که در نسخه سون به بعد به صورت پیشفرض در ویندوز وجود دارد.

اگر به آدرس سرور ها دسترسی ندارید . برای دریافت آدرس سرور های ikev2 یک ایمیل به admin@zebravpn.net ارسال کنید،‌ آدرس سرور ها برای شما ارسال خواهد شد.

Ikev2 در ویندوز Ikev2 در ویندوز Ikev2 در ویندوز Ikev2 در ویندوز Ikev2 در ویندوز Ikev2 در ویندوز Ikev2 در ویندوز Ikev2 در ویندوز Ikev2 در ویندوز Ikev2 در ویندوز Ikev2 در ویندوز

عکسهای زیر را دنبال کرده و از درستی تنظیمات اطمینان حاصل کنید

 

Ikev2 در ویندوز Ikev2 در ویندوز Ikev2 در ویندوز

در این قسمت دقت کنید تیک گزینه Use default gateway on remote network زده باشدو در اخر کلیک OK را بزنید

Ikev2 در ویندوز