آموزش راه اندازی وی پی ان PPTP / L2TP درMAC OS

 

 برای اتصال به سرویس طبق اسکرین های زیر می توانید جلو بروید.

server addess  , username ,password , shared secret  را از زبرا وی پی ان دریافت کنید