[chargepress_callback]

براي استفاده از اکانت ابتدا با توجه به نوع سيستم عاملي که در اختيار داريد از يکي از آموزش هاي سايت استفاده کنيد.

آموزش هاي سايت

آدرس سرور ها و فايل هاي کانکشن مورد نياز را مي توايند از ديگر قسمت هاي سايت برسي کنيد.

آدرس سرور ها